Nyheter

  • Togene på Østlandet blir stadig fullere i rushet om morgenen og ettermiddagen, og en tilbakevendende irritasjonsmoment for pendlere i Oslo-området har vært at Komfort-vognene i toget ikke kan benyttes av vanlige reisende. De vognene har vært forbeholdt passasjerer som betaler et tillegg i prisen. Pendlerne har derfor opplevd å stå som sild i tønne i resten av toget, mens Komfort-vognene har stått tilnærmet tomme. Nå endrer Vy praksis, og fra og med 27. august åpner Komfort-vogna for alle reisende. Vognene endres til et reservasjonssystem, hvor det er mulig å reservere sete i vogna. Seter som ikke er reservert kan brukes av andre reisende. Dette nye systemet med Komfort med setereservasjon gjelder kun på korte regiontog på Østlandet. Vy skriver selv: Vi har over flere år opplevd en kraftig passasjervekst, og mye tyder på at denne utviklingen kommer til å fortsette. Med setereservasjon vil dagens Komfort-vogner bli gjort om til ordinære vogner med mulighet for å reservere sete. Vognene åpnes opp slik at det blir mulig for alle reisende å bruke seter som ikke er reservert. Vi ivaretar dermed enkelte kunders ønske om å forhåndsreservere et sete, samtidig som vi tar i bruk hele toget og får en bedre utnyttelse av kapasiteten om bord. Selv om togene allerede nå har begynt å komme med skilt som viser at setene i Komfort-vogna kan være reservert er det likevel ikke fritt fram helt ennå. Fram til 27. august gjelder det gamle systemet, som inntil da blir håndhevet av konduktørene. Har du kjørt tog med Komfort-vogn i sommer? Da har du kanskje lagt merke til at på noen strekninger har vært åpent for alle i sommer, på grunn av buss for tog, men denne ordningen ble avsluttet søndag 4. august.