Kommentar

  • Det går dessverre alltid på bekostning av noe eller noen når man skal bygge store infrastrukturtiltak som en dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold.