Folk tar ikke toget fra motorvei til motorvei

Det går dessverre alltid på bekostning av noe eller noen når man skal bygge store infrastrukturtiltak som en dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold.

Fellesnevneren for debatten rundt stasjonsplassering i mange byer som Tønsberg, Sandefjord og Larvik er at hver by har en gruppe som mener alt blir så mye enklere om man bare legger banen og stasjonene langs motorveien eller utenfor sentrum. Argumentene de kommer med er gjerne at det vil ramme langt færre, i tillegg til at man vil få flere passasjerer enn fagfolkene tror.

Inntrykket mitt av denne gruppen er at de har bil og bruker den flittig. Samtidig rammes de på en eller annen måte negativt av at stasjonen får en sentral plassering i byen sin. De er gjerne også overbevist om at de selv kommer til å ta toget hvis man legger til rette for store parkeringsplasser som er lette å komme til fra E18.

Dette kan kanskje fungere hvis målet er at alle med bil i Vestfold skal få seg jobb på Aker brygge i Oslo. Men slik er det heldigvis ikke.

Vi skal også reise mellom byene og tettstedene i Vestfold og folk skal besøke oss utenfra. Da er det essensielt med en jernbane som går inn i byene og tettstedene der de fleste skal. Hvis man ser for seg at alle stasjonene i Vestfold blir lagt utenfor sentrum ville det som utgjør selve konkurransekraften til toget smuldre bort.

Desto flere ganger man må bytte transportmiddel, desto mindre er sjansen for at man velger å reise kollektivt. Å ta toget fra Sem til Bommestad har lite for seg hvis man egentlig skal fra leiligheten i sentrum av Tønsberg til kulturhuset Bølgen i Larvik. All reisegevinst ville blitt spist opp av venting og bytting.

Hvis man som bileier vil reise på skinner innover til Oslo, men mener stasjonene i sentrum av byene blir for knotete å komme til – kan man i fremtiden kjøre bilen til stasjonen ved Skoppum. Jeg har tro på at én innfartsstasjon, som er lett tilgjengelig fra en motorvei, kan ha noe for seg i en landsdel. Men det er ingen god idé med flere slike stasjoner i Vestfold og Telemark.

Skal man bygge en jernbane for fremtiden og som spiller på styrkene til togtransport må man få stasjonene inn i byene. Det er helt nødvendig for å bidra til en bærekraftig fremtid.